Hz. Zu’l-Karneyn a.s. :

 

Hz. Zu’l-Karneyn a.s.’ın seyahati, bir ihtimal Asya’dan kuzey kutbu buzullarına idi, „bulanık pınar“. Aynı istikamette düz devam edince de kuzey Amerika ve güney Amerika’ya olmalı. Burada Dünya’nın en yağışsız bölgesi bulunuyor. „Güneş’in battığı yer“ böylece anlam kazanır. Çünkü Güneş, gerçek anlamda ancak kutuplarda altı ayda bir batar veya doğar. Aksi hâlde, batan Güneş’i takip etmek anlamsız olurdu.

 

>18:83, 18:84, 18:85, 18:86, 18:87, 18:88, 18:89, 18:90, 18:91, 18:92, 18:93, 18:94, 18:95, 18:96, 18:97, 18:98<

 

Hz. Zu’l-Karneyn a.s.’ın rüzgârla seyahatleri:

 

Demir, bakır veya katran kullanımı:

 

Atacama çölü: