Hz. Nûh a.s.’ın gemisi:

 

Çivilerle tutturulmuş, levhalardan oluştuğu bilgisi.

 

>54:13<