Hz. Lût a.s.’ın karısının inançlı olmadığı ve yok edildiği bilgisi:

 

>7:83, 15:60, 26:171, 27:57, 29:32, 29:33, 37:135, 66:10<