Hz. Hûd a.s. halkının yüksek tepelere eserler yaptığı bilgisi:

 

>26:128, 26:129<