Hz. Âdem a.s.’ın oğullarından, Kâbil’in diğer oğlu Hâbil’i katlettiği:

 

>5:27, 5:28, 5:29, 5:30, 5:31<