„Hükümdar“:

 

19. Yy’da açıklanan hiyerogliflerden anlaşıldığı üzere, Mısır yönetimine 18. Mısır dinastisinden sonra „Firavun“ denilmiş, bundan önce hükümdarmış. Firavun yerine hükümdar: Oysa Hz. Mûsâ a.s.’ın veya Yahudilerin geçtiği tüm diğer âyetlerde Firavun deniyor. 19. Yy’ da açıklanan hiyerogliflerden anlaşıldığı üzere Mısır yönetimine 18. Mısır dinastisinden sonra Firavun kullanılmaya başlanmış. Veya Hz. Zu’l-Karneyn a.s.’ın gördüğü bulanık pınar, yani onun bilmediği buzullara onun tabiriyle verilen isim.

 

Veya zaman, bir güne kısaltılmış hızlı çekim gibi düşünülmeli. Bu kadar zamanda ancak erişe bilinirken, sadece bir günde gerçekleşiyor olması. Allâh, Kendisine ve Kur’ân’a hür iradeyle inanılmasını istiyor. Bu yüzden âhiret bilgileri hariç, gelecekte olacakları açıklamadan, Kur’ân da verilen bilgiler tüm zamanlara uygun. Bu ayrıca, Kur’ân’ın taklit edilemezliğine bir delil.

 

>12:43, 12:50, 12:54, 12:72, 12:76<

 

Firavun’un geçtiği âyetler:

 

Firavun’un karısının inançlı olduğu: