Kur’ân’da göreceli zaman kavramı:

 

Kur’ân, her hangi bir zaman diliminden bahsettiğinde, o günün yaşam şartlarına uygun bilgiyi veriyor. Yüce Allâh, Kendisine ve Kur’ân’a hür iradeyle inanılmasını istiyor. Bu yüzden âhiret bilgileri hariç, gelecekte olacakları açıklamadan, Kur’ân da verilen bilgiler tüm zamanlara uygun. Bu ayrıca, Kur’ân’ın taklit edilemezliğine bir delil.

 

Buna bir kaç örnek:

 

Hz. Zu’l-Karneyn a.s.’ın gördüğü âyette geçen „bulanık pınar“, yani onun bilmediği buzullara onun tabiriyle verilen isim.

 

Tarih veya bilgilerin, her dönemin kendi zamanına göre açıklanması. Kullandığımız takvimden önceki dönemlerde Güneş yılı kullanılmıyordu.

 

19. Yy’da açıklanan hiyerogliflerden anlaşıldığı üzere, Mısır yönetimine 18. Mısır dinastisinden sonra „Firavun“ denilmiş; bundan önce ise „Hükümdar“ diye anılırmış.

 

Hz. Mûsâ a.s.’ın veya Yahudilerin geçtiği tüm diğer âyetlerde de Firavun geçiyor. Ve çok daha önce Peygamber olan Yûsuf a.s. döneminde ise, âyetlerde Mısır yönetimine Hükümdar deniyor.

 

>2:96, 2:259, 6:67, 7:54, 10:3, 10:45, 11:7, 12:43, 12:50, 12:54, 12:72, 12:76, 15:16, 18:25, 18:86, 21:30, 22:47, 23:112, 23:113, 25:59, 29:14, 32:4, 32:5, 36:37, 36:38, 36:39, 36:40, 37:6, 41:9, 41:10, 41:11, 41:12, 50:38, 57:4, 67:5, 70:4, 70:6, 70:7, 79:46, 91:1, 91:2, 91:3, 91:4, 91:5, 91:6, 91:7, 91:8, 91:9, 91:10, 91:11, 91:12, 91:13, 91:14, 91:15, 99:1, 99:2, 99:3, 99:4, 99:5, 99:6, 99:7, 99:8<

 

Hz. Zu’l-Karneyn a.s.’ın gerçek batıya seyahati:

 

Hz. Nûh a.s.’ın, halkıyla 950 (77) yıl yaşadığı bilgisi:

 

„Hükümdar“:

 

Zaman kavramı: