Kavrayış kabiliyeti eksikliği ve kalp hastalığını oluşturan 7. Kromozom:

 

Kur’ân, şüpheci ve inkârcıyı, Williams-Beuren Sendromu tanımı ile örneklendiriyor.

 

Allâhü Teâlâ’nın, Hz. Muhammed a.s.’a verdiği mesajlardan anlaşılan: Sana bu âyetleri verdik ki, inanmayanları inandıramayacağını anla. Çünkü onlarda algılayamama ve ancak sırtarmayla karşılık verdikleri bir tür hastalık var.

 

Günümüzde bunun 7. Kromozom rahatsızlığı olan Williams-Beuren Sendromu benzerliği dikkat çekiyor.

 

15:87    ‘‘Yâ Muhammed!’ Ve andolsun ki; sana verdik, iç içe kıvrımlarla, manalarla, tıklım tıklım ‘dolu’ ikili ‘tekrarlı bir sisteme dayalı’ yediyi ve yüce Kur’ân’ı.

(Ç.N.: Muhtemelen Hz. Muhammed a.s.’a bu âyetleri >2:10, 2:269, 7:176< okuduğunda, kendisine verilen ilham ile anlam kazanan ve bizlerin de ancak günümüzün bilgileriyle anlayabileceğimiz inkârcıların, kavrayış kabiliyeti ve kalp hastalığını oluşturan 7. Kromozom rahatsızlığı benzetmesi)

 

15:88    ‘İnkârcıların’ Aralarından, onunla ‘İlâhî adalet gereği’, çifter çifter menfaatlendirdiğimiz şeylere gözlerini dikme. Ve ‘inanmıyorlar diye’ üzülme onlara. Ve kanatlarını aç ‘esirge, kayır’ samimiyetle inananlara.

 

2:10    Onların kalplerindedir hastalık ‘şüphe, inkâr’. Allâh, bu yüzden hastalıklarını daha da artırdı. Ve onlaradır ‘âhirette’ elem azap; yalanlıyor olmaları sebebiyle.

 

2:269    ‘Allâh’, İdrak ‘yetisini’ dilediği ‘O’na yönelen’ kimseye verir. Ve kime idrak ‘yetisi’ verilmişse, o hâlde ona çok hayır verilmiştir. Ve aklı ve gönlü işleyen, derin kavrayış sahiplerinden başkası hatırda tutmaz.

 

7:176   Ve eğer dileseydik ‘o da isteseydi’ onu, onunla ‘âyetlerimizle’ elbette yükseltirdik. Ve fakat o dünyaya ve tutkularına uydu ‘kötü arzuların esiri oldu’. Artık onun misali, köpeğin emsali gibidir ki, onu varıp kovsan da dilini sarkıtarak solur ‘algılayamaz, anlam veremez’ veya onu kendi hâline bıraksan da dilini sarkıtarak solur. Âyetlerimizi ‘hakikat bilgisini’ yalanlayan toplumun misali işte böyledir. Bu yüzden bu kıssayı anlat. Umulur ki, böylelikle inceden inceye düşünürler.

 

DNA ikili sarmalı:

 

Köpeklerin dost canlısı olmaları:

 

Kavrayış kabiliyeti ve kalp hastalığı: