Hz. Nûh aleyhisselâm soyundan gelen tek nesil İsrail oğulları:

 

Hz. Nûh a.s.’ın ardından gelen Âd ‘Hûd a.s.’ın toplumu’ ve Semûd ‘Sâlih a.s.’ın toplumu’ ve onların soyundan, dünyada ibret olarak kalıcı kılınmış olan toplumun İsrail oğulları olduğu anlaşılıyor. Sadece koyu renkli âyetler okunduğunda bile yine, hakkı ‘İlâhi esasları’ ortadan kaldırmak için asılsız şeylerle mücâdele verenlerin, bozgun çıkaranların Hz. Nûh a.s.’ın ardından gelen Âd, Semûd ve onların soyundan gelenler ve Yahudiler olduğu sonucuna varılıyor.

 

Ayrıca: Hz. Nûh a.s.’ın halkının yok edilmesi sadece yöresel. Başka nesillerden de insanlar ve hayvanların yaşıyor olması ortaya koyuyor ki,  bilindiği gibi tüm hayvanlar değil sadece evcil hayvanların her birinden ‘zıt cinsten’ çiftler gemiye alınmış olmalı. Aksi hâlde, tüm dünyadaki yaşam bu dönemle sona ermiş olurdu.

 

7:64, 11:36 âyetleri de Hz. Nûh a.s.’ın kendi halkına peygamber olarak gönderildiğini ve onlardan inançlı kimselerin kurtuldukları bu tezi destekliyor.

 

>2:41, 2:42, 3:33, 3:34, 3:71, 4:163, 5:20, 6:84, 6:85, 6:86, 6:87, 17:2, 17:3, 17:4, 19:58, 23:23, 23:24, 23:25, 23:26, 23:27, 23:28, 23:29, 23:30, 23:31, 23:32, 23:33, 23:34, 23:35, 23:36, 23:37, 23:38, 23:39, 23:40, 23:41, 23:42, 23:43,  23:44, 23:45, 23:46, 23:47, 23:48, 23:49, 25:37, 25:38, 25:39, 40:5, 45:16, 53:50, 53:51, 53:52, 53:53, 69:4, 69:5, 69:6, 69:7, 69:8, 69:9, 69:10, 69:11, 69:12<

 

İsrail oğullarının liyakatli kılınmış olmaları: