El Nino fenomeni:

 

Dünyada, insanın neden olduğu Karbonmonoxid veya Ozon büyümesi gibi sebeplerden oluşan afetler. Teknolojinin ilerlemesi veya yerkürenin ısınmasıyla gelen felaketler. Doğudan batıya doğru esen rüzgârlar birden duruyor veya geriye esiyor, bunun sonucu denizler ısınıyor ve Mercanların ölümüne sebep oluyor. CO² emisyonuyla iklim değişikliğine neden olması beklenen iklim sorunları.

 

>10:22, 30:41, 42:32, 42:33<