Dünyanın karşı karşıya kalacağı felaket:

 

Dünyanın karşılaştığı felaket ile insan, Kur’ân’da bildirilenlerin gerçek olduğuna kanaat getirecek.

 

>99:1, 99:2, 99:3, 99:4, 99:5<

 

„Saika“:

 

„Sayha“:

 

„Recfetu“: