Demirin indirildiği ve Dünyanın merkezinin demirden oluştuğu:

 

Dünyanın merkezi erimiş demir olmasına rağmen Dünyada oluşmadığı. Arapça da „revâsiye“: ağırlıklardır ve mevzubahis demirdir; Tüm meâllerde „dağlar“ diye tercüme edilmiştir. Arapça da dağlar: el cibâlu.

 

>13:3, 15:19, 16:15, 21:31, 27:61, 31:10, 41:10, 50:7, 57:25, 77:27<