Dağların çeşitli renkler veya mineraller içerdikleri:

 

>35:27, 70:9, 101:5<