Cin’in fiziksel tarifi:

 

Ataları Cânn/İblis, cin, şeytanlar aynı nesilden. Cinsiyetleri var ve ölümlüler. Allâh’ın kulları oldukları. Cehennem ateşi Semûm Ateşi’nin aynısı, bir tür Gamma ışını veya Radyasyondan yaratılmışlar.

 

>6:100, 7:12, 15:27, 15:33, 18:50, 18:51, 37:62, 37:63, 37:64, 37:65, 37:66, 51:56, 55:15, 56:42<