Rafidu’l-Mağfira / El-Hâdi’ / Zû’l-ıkâb:

 

Hakikati örtmeye şartlanmışı, Kendine ortak koşanı bağışlamayan. / Hile yapanları cezalandıran. / Suçluları, günahkârları, zalimleri cezalandıran.

 

69 x
34 sûrede
69 âyette

 

>2:39, 2:86, 2:90, 2:121, 2:162, 3:4, 3:21, 3:56, 3:88, 3:91, 3:106, 3:116, 4:48, 4:56, 4:140, 4:168, 4:169, 4:115, 4:116, 4:137, 4:168, 5:115, 6:30, 7:40, 7:41, 7:51, 7:152, 8:35, 9:17, 9:80, 9:84, 10:13, 10:70, 11:113, 13:5, 16:85, 16:88, 16:104, 18:29, 18:105, 18:106, 20:127, 21:29, 21:39, 22:57, 28:41, 33:64, 34:17, 34:33, 34:45, 35:26, 35:36, 36:64, 41:24, 41:28, 43:75, 44:41, 45:11, 46:25, 46:34, 47:34, 52:46, 63:6, 64:5, 64:10, 66:7, 72:23, 73:17, 98:6<