El-Müntekîm / Zû-intikam:

 

İntikam alan. / İntikam sahibi; asilerden, zalimlerden intikam alan.

 

7 isim
15 x
12 sûrede
14 âyette

 

>3:4, 5:95, 5:95, 7:136, 14:47, 15:79, 30:47, 32:22, 39:37, 43:25, 43:41, 43:55, 44:16, 47:4, 54:10<