El-Müneccî / Eş-Şefî’:

 

Sıkıntı, bela ve azaptan koruyan, kurtaran, darda olana bahşeden. / Felaha kavuşturan şefaatçi.

 

8 x
6 sûrede
8 âyette

 

>6:51, 6:70, 10:3, 16:5, 16:81, 23:88, 32:4, 40:18<