El-Mâcid / El-Mecîd:

 

Erdemli, şerefli, lütfu sonsuz. / Mübârek şanı, şerefi yüce.

 

11 isim
11 x
9 sûrede
9 âyette

 

>7:54, 11:73, 23:14, 25:1, 25:10, 25:61, 40:64, 43:85, 55:78, 67:1, 85:15<