El-Bâkî / El-Ebed / Ed-Dâim:

 

Varlığı, özellikleri, hakimiyeti sonsuz. / Ölümsüz, varlığı sürekli olan.

 

1 isim
3 x
3 sûrede
3 âyette

 

>20:73, 28:88, 55:27<