Büyünün gerçekte var olduğu:

 

Yapan ve yaptıranın da âhirette nasibi yok.

 

>2:102, 7:109, 10:2, 10:77, 15:15, 17:47, 17:101, 25:8, 26:34, 38:4, 40:24, 51:39, 51:52, 113:4<