Hz. Mûsâ a.s. ile Hz. Nûh a.s. arası halkların inkârı ve yok edilmeleri:

 

İlk üç peygamber dönemi, Hz. Mûsâ, a.s. Hz, İbrâhîm a.s. ve Hz. Nûh a.s. ile zamandan geriye doğru. Sonraki dört peygamber dönemi ise Hz. Hûd a.s., Hz. Sâlih a.s., Hz. Lût a.s. ve Hz. Şuayb a.s. ile zamanımıza doğru kronolojik.

 

>26:5, 26:10, 26:11, 26:69, 26:70, 26:105, 26:106, 26:123, 26:124, 26:141, 26:142, 26:160, 26:161, 26:176, 26:177, 26:190<