Hür irade:

 

İnanış ve teslimiyet ölçüsü olarak niyet gözetleniyor. Var olan her şey, sicimler de ‘atomları oluşturan parçacıklar da’ dâhil Allâh’ın onlara koyduğu doğa kuralları gereği yaratılış amaçlarına uygun olarak, işlevlerine devam ederek daima Allâh’ın emirlerine riayet etmiş ve O’nun yüceliğini övmüş oluyorlar. Ancak insanlar ve cinler hariç, sadece hür iradeyle Allâh’ın rızasını kazananlar O’nun yüceliğini övüyorlar.

 

>2:6, 2:35, 2:36, 2:37, 2:103, 2:118, 2:119, 2:120, 2:121, 2:132, 2:167, 2:256, 3:20, 4:18, 4:137, 5:48, 5:105, 6:8, 6:9, 6:27, 6:28, 6:29, 6:30, 6:31, 6:35, 6:42, 6:56, 6:71, 6:75, 6:76, 6:77, 6:78, 6:79, 6:80, 6:81, 6:88, 6:89, 6:90, 6:104, 6:106, 6:107, 6:149, 7:94, 7:164, 8:19, 9:90, 9:91, 9:92, 9:93, 10:15, 10:33, 10:44, 10:50, 10:51, 10:89, 10:90, 10:91, 10:94, 10:95, 10:96, 10:97, 10:98, 10:99, 10:100, 10:101, 10:104, 10:105, 10:106, 11:12, 11:112, 11:118, 11:119, 12:33, 13:31, 13:37, 15:2, 16:9, 16:35, 16:36, 16:93, 17:73, 17:74, 17:75, 17:76, 20:15, 20:16, 21:108, 23:51, 23:75, 23:76, 23:84, 23:85, 23:86, 23:87, 23:88, 23:89, 25:27, 25:57, 26:4, 26:102, 26:213, 27:80, 27:81, 27:92, 28:46, 28:47, 28:50, 28:56, 28:87, 28:88, 31:32, 32:12, 32:13, 33:30, 33:31, 33:66, 34:5, 34:6, 34:31, 34:32, 34:33, 34:33, 34:50, 35:18, 36:11, 38:29, 39:2, 39:7, 39:9, 39:41, 40:28, 40:85, 41:17, 42:8, 42:14, 42:48, 43:38, 43:87, 44:58, 45:11, 45:18, 45:23, 47:24, 49:17, 51:57, 52:32, 54:17, 54:22, 54:32, 54:40, 57:16, 60:4, 60:5, 60:6, 64:2, 67:28, 69:44, 69:45, 69:46, 69:47, 70:42, 72:16, 73:19, 74:18, 74:19, 74:20, 74:21, 74:22, 74:23, 74:24, 74:25, 74:54, 74:55, 74:56, 76:3, 76:29, 76:30, 76:31, 78:39, 80:23, 81:28, 87:9, 87:10, 87:11, 88:21, 88:22, 88:23, 88:24, 89:15, 89:16, 89:24, 90:10, 90:11, 91:9, 91:10, 95:7, 109:1, 109:2, 109:3, 109:4, 109:5, 109:6<

 

Allâh’ı görmeden hür iradeyle kesin inanç:

 

Samimiyetle inanmanın bir şey kaybettirmediği: