Demirin indirildiği ve Dünyanın merkezinin demirden oluştuğu:

 

Dünyanın merkezi erimiş demir olmasına rağmen Dünyada oluşmadığı.

 

>57:25<