Naîm, sonsuz lütuflarla dolu huzur ve mutluluk veren, ebedî Cennet:

 

Hakikat bilgisini gerektiği gibi uygulayanlar. İyi niyet ve amaçlarla, yararlı gayretlerde bulunanlar. Samimiyetle inananlar. Derin ilim sahiplerinin, Kur’ân-ı Kerim’deki işaretleri, Allâh’ın varoluşuna, yarattıklarına delil gösteren, bunlarla inançlarını artıranlar. >26:85< Hz. İbrâhîm a.s. „Delille konuşan“ duasının tam da burada olması buna ayrıca delil. Günahlardan korunan, Allâh’tan korkan, buyruklarına karşı gelmekten sakınanlar. Hayırlarda yarışanlar. Âhirette Allâh’a yaklaştırılmış olanlar.

 

>4:57, 4:58, 4:59, 4:122, 4:123, 4:124, 4:125, 18:1, 18:2, 18:3, 55:46, 55:47, 55:48, 55:49, 55:50, 55:51, 55:52, 55:53, 55:54, 55:55, 55:56, 55:57, 55:58, 55:59, 55:60, 55:61, 64:9<

 

>5:65, 5:66, 5:67, 5:68, 5:69, 10:9, 10:10, 22:54, 22:55, 22:56, 26:69, 26:70, 26:71, 26:72, 26:73, 26:74, 26:75, 26:76, 26:77, 26:78, 26:79, 26:80, 26:81, 26:82, 26:83, 26:84, 26:85, 26:86, 26:87, 26:88, 26:89, 26:90, 31:8, 31:9, 37:40, 37:41, 37:42, 37:43, 37:44, 37:45, 37:46, 37:47, 37:48, 37:49, 37:50, 37:51, 37:52, 37:53, 37:54, 37:55, 37:56, 37:57, 37:58, 37:59, 37:60, 37:61, 37:62, 56:10, 56:11, 56:12, 56:13, 56:14, 56:15, 56:16, 56:17, 56:18, 56:19, 56:20, 56:21, 56:22, 56:23, 56:24, 56:25, 56:26, 56:88, 56:89, 68:34, 83:21, 83:22, 83:23, 83:24, 83:25, 83:26, 83:27, 83:28<