Firdevs, her lütfu içinde barındıran, ebedî Cennet:

 

Samimiyetle inananlar. İyi niyet ve amaçlarla, yararlı gayretlerde bulunanlar. İbadetlerini devamlı uygulayanlar ‘namazlarını severek devamlı kılanlar’. Boş şeylerden yüz çevirenler. Zekât verenler. İffetini koruyan, haddi aşmayanlar. Sözünde duranlar. Âhirette kitabı sağından verilenler.

 

>4:57, 4:58, 4:59, 4:122, 4:123, 4:124, 4:125, 5:119, 9:99, 9:100, 18:1, 18:2, 18:3, 55:62, 55:63, 55:64, 55:65, 55:66, 55:67, 55:68, 55:69, 55:70, 55:71, 55:72, 55:73, 55:74, 55:75, 55:76, 55:77, 64:9<

 

>18:107, 23:1, 23:2, 23:3, 23:4, 23:5, 23:6, 23:7, 23:8, 23:9, 23:10, 23:11, 56:27, 56:28, 56:29, 56:30, 56:31, 56:32, 56:33, 56:34, 56:35, 56:36, 56:37, 56:38, 56:39, 56:40, 69:19, 69:20, 69:21, 69:22, 69:23, 69:24, 90:12, 90:13, 90:14, 90:15, 90:16, 90:17, 90:18<