ALLÂHÜ Teâlâ:

 

Evveli ve ebedî tek İlâh, Allâh:

 

Allâh’ın 114 isimleri ve sıfatları ve geçtiği âyetler:

 

Allâh’ın isimleri ve sıfatlarında dikkat çeken özellikler:

 

Sadece Allâh’a izafe edilen 47 isim ve sıfatları:

 

Fâtiha sûresinin ilk âyetinin besmele ile olmadığı:

 

Allâh’ın sonsuz bilgisi:

 

Levh-i Mahfûz ‘Saklanmış ve korunmuş Kitap’:

 

Allâh’ın „OL!“ demesi:

 

Her şey Allâh kontrolünde:

 

Allâh’ın İlâhî adaleti:

 

Kader:

 

Allâh katında zaman kavramı:

 

Kur’ân-ı Kerim:

 

Kur’ân ve diğer kutsal kitapların kâr amaçlı satılmaması uyarısı:

 

Allâh’ın yeminleri:

 

Melekler, Hz. Îsâ ve şehitlerin Allâh katında oldukları: