Canlı-cansız tüm varlıkların Allâh’ın yüceliğini övmesi:

 

Var olan her şey, stringler de ‘atomları oluşturan parçacıklar da’ dâhil Allâh’ın, onlara koyduğu doğa kuralları gereği yaratılış amaçlarına uygun olarak, işlevlerine devam ederek, daima Allâh’ın emirlerine riayet etmiş ve kendi usullerince O’nun yüceliğini övmüş oluyorlar. Ancak insanlar ve cinler hariç, sadece hür iradeyle Allâh’ın rızasını kazananlar O’nun yüceliğini bilinçli bir şekilde överler. Bu âyetler O’nun yarattığı doğa kurallarının varlığını ispat ediyor. Bu kuralların bir yaratıcısı olduğunu reddeden, kendi aklı ve mantığı doğrularınca, yarı teorik yarı bilimsel desteklerle ortaya atan, inkâr edenlerden oluyor.

 

>4:170, 7:206, 13:13, 13:15, 16:48, 16:49, 16:50, 17:44, 21:19, 21:20, 22:18, 24:36, 24:41, 38:18, 39:75, 40:7, 41:38, 42:5, 55:6, 57:1, 59:1, 59:24, 61:1, 62:1, 64:1<