94. İNŞİRÂH ‘ŞERH’:

16-114 sûrelerin çevirisi devam ediyor.