87. A’LÂ:

16-114 sûrelerin çevirisi devam ediyor.