80. ABESE:

16-114 sûrelerin çevirisi devam ediyor.