79. NÂZİ’ÂT:

16-114 sûrelerin çevirisi devam ediyor.