78. NEBE’:

16-114 sûrelerin çevirisi devam ediyor.