76. İNSÂN ‘DEHR’:

16-114 sûrelerin çevirisi devam ediyor.