70. ME’ÂRİC:

16-114 sûrelerin çevirisi devam ediyor.