62. CUM’A:

16-114 sûrelerin çevirisi devam ediyor.