49. HUCURÂT:

16-114 sûrelerin çevirisi devam ediyor.