46. AHKÂF:

16-114 sûrelerin çevirisi devam ediyor.