37. SÂFFÂT:

16-114 sûrelerin çevirisi devam ediyor.