32. SECDE:

16-114 sûrelerin çevirisi devam ediyor.