27. NEML:

16-114 sûrelerin çevirisi devam ediyor.