23. MÜ’MİNÛN:

16-114 sûrelerin çevirisi devam ediyor.