21. ENBİYÂ:

16-114 sûrelerin çevirisi devam ediyor.