20. TÂ-HÂ:

16-114 sûrelerin çevirisi devam ediyor.