114. NÂS:

16-114 sûrelerin çevirisi devam ediyor.