111. TEBBET ‘MESED’:

16-114 sûrelerin çevirisi devam ediyor.