107. MÂ’ÛN:

16-114 sûrelerin çevirisi devam ediyor.