101. KÂRİ’A:

16-114 sûrelerin çevirisi devam ediyor.