1. FÂTİHA:

‘Rahmetinden kovulan’, Taşlanmış şeytanın ‘şerrinden’, Allâh’a sığınırım. ‘16:98’

Sonsuz şefkatle merhamet eden, inançlıları esirgeyen, bahşeden Allâh’ın adıyla….

 

‘Eûzü billâhi mineş-şeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm’…

 

 

1:1         Yüceltilme, övgü var olan her şeyin Rabbi, Allâh’adır.

 

1:2          Sonsuz şefkatle merhamet edendir, inançlıları esirgeyen, bahşedendir.

 

1:3          Dîn ‘İlâhi esaslar’, gününün tek hükümranıdır.

 

1:4          ‘Rabbimiz’, Yalnızca Sana, ‘hizmetle, ibadetle’ kulluk ederiz. Ve yalnızca Senden, ‘idrak etmek için’ yardım isteriz.

 

1:5          Bizi, ‘razı olduğun’ doğru yola yönlendir.

 

1:6          ‘O’ Yol ki, üzerlerine iyi hâl verdiklerinin ‘yoludur’. Üzerlerine öfke duyulanların ve sapmışların değil. ‘Kabul buyur, Âmin’.