1. FÂTİHA:

‘Rahmetinden kovulan’, Taşlanmış şeytanın ‘şerrinden’, Allâh’a sığınırım. ‘>16:98<’

Sonsuz şefkatle merhamet eden; inançlıları esirgeyen, bahşeden Allâh’ın adıyla…

 

‘Eûzü billâhi mineş-şeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm…’

 

 

1:1          Yüceltilme, övgü, var olan her şeyin Rabbi, Allâh’adır.

 

1:2          ‘Allâh’ Sonsuz şefkatle merhamet edendir; inançlıları esirgeyen, bahşedendir.

 

1:3          Dîn ‘İlâhi esaslar’ gününün tek hükümranıdır.

 

1:4          ‘Rabbimiz’, Yalnızca Sana, ‘hizmetle, ibadetle’ kulluk ederiz. Ve yalnızca Senden, ‘idrak etmek için ve zorluklara karşı’ yardım isteriz. ‘>2:45, 2:153, 7:128<’

 

1:5          Bizleri, ‘razı olduğun’ doğru yola yönlendir.

 

1:6          ‘O’ Yol ki, üzerlerine iyi hâl verdiklerinin ‘yoludur’. Üzerlerine öfke duyulanların ve sapmışların değil. ‘Kabul buyur, Âmin’.