1. FÂTİHA:

 

‘Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm.’

 

„ Sığınırım Allâh’a, taşlanmış ‘rahmetinden kovulmuş’ şeytanın ‘şerrinden’. >15:34, 16:98<

Allâh’ın adıyla… Ki, sonsuz şefkatle merhamet edendir; inançlıları esirgeyen, bahşedendir. “

 

 

1:1          Yüceltilme, övgü, Allâh’adır ki, Rabbidir var olan her şeyin.

 

1:2          Sonsuz şefkatle merhamet edendir; inançlıları esirgeyen, bahşedendir.

 

1:3          Hükümranıdır; dîn ‘İlâhi esaslar’ gününün. >11:103, 11:105, 14:48<

 

1:4          „ ‘Rabbimiz’, Yalnızca Sana, ‘hizmetle, ibadetle’ kulluk ederiz. Ve yalnızca Senden, ‘idrak etmek için ve zorluklara karşı’ medet umarız. “ >2:21, 2:153, 2:186, 6:102<

 

1:5          „ Yönlendir bizleri, ‘razı olduğun’ doğru yola. “ >7:178, 13:27, 64:11, 81:29<

 

1:6          „ ‘O’ Yol, üzerlerine iyi hâl verdiğin kimseleredir. Üzerlerine öfke duyulmamışlar ve sapmamışlardır. ‘Kabul eyle; âmin’. “