92. LEYL:

Kur’ân -ı Kerim çevirisi henüz devam ediyor.