1. FÂTİHA:

‘Rahmetinden kovulan’, taşlanmış şeytanın ‘şerrinden’, Allâh’a sığınırım. ‘16:98’

Sonsuz şefkatle merhamet eden, inançlıları esirgeyen, bahşeden Allâh’ın adıyla…

 

‘Eûzü billâhi mineş-şeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm’.

 

 

1:1          Yüceltilme, övgü, var olan her şeyin Rabbi, Allâh’adır.

 

1:2          Sonsuz şefkatle merhamet edendir, inançlıları esirgeyen, bahşedendir.

 

1:3          Dîn ‘İlâhi esaslar’ gününün tek hükümranıdır.

 

1:4          Yalnızca Sana ‘hizmetle, ibadetle’ kulluk ederiz ve yalnızca Senden ‘idrak etmek için’ yardım isteriz.

 

1:5          Bizi, ‘razı olduğun’ yol doğrultusunda yönlendir.

 

1:6          ‘O’ yol ki, üzerlerine iyi hâl verdiklerinin ‘yoludur’. Üzerlerine öfke duydukların ve sapmışların değil. ‘Kabul buyur, Âmin’.